Spoed lening

Standaard

Een spoed lening is een lening die mensen de mogelijkheid moet bieden om op zeer korte termijn geld te lenen. Om deze kredietvorm is heel wat te doen, vooral omdat heel wat wat kredietnemers er vanuit gaan dat ze niet bestaat. Het is immers algemeen bekend dat alvorens een lening wordt verstrekt er steeds een uitgebreid onderzoek aan vooraf gaat. De bank of andere kredietverstrekker wil immers weten of u in staat bent om het bedrag dat u wenst te lenen terug te betalen of niet. Daarbij zal er niet alleen rekening worden gehouden met het geleende bedrag, maar ook met de intrest die wordt aangerekend. Hoewel dit natuurlijk allemaal klopt is deze werkwijze niet van toepassing bij een zogenaamde mini lening. Bij een mini lening gaat het immers slechts om een klein bedrag die wel gewoon spoedig op uw bankrekening kan worden overgemaakt.