Minikrediet met woekerrente onder vuur in België

Standaard

In België heeft Federaal minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte een wet klaar die er voor moet zorgen dat het niet langer mogelijk wordt om minikredieten te verstrekken tegen een zogenaamde woekerrente. Door een achterpoortje in de wetgeving was het tot dusver mogelijk om een mini krediet af te sluiten voor een bedrag tussen bijvoorbeeld 50 en 200 euro terwijl daar een kostprijs tot 49,9 euro voor aangerekend kon worden. Men wil deze kostprijs nu onder de term woekerrente laten vallen waardoor deze in strijd is met de wetgeving.

Vande Lanotte wil met de nieuwe wet de kostprijs van minikredieten beperken tot een bedrag van 4,17 euro per maand. Dit bedrag werd bekomen door de huidige maximale kostprijs van 50 euro niet langer maand per maand, maar wel per jaar te bekijken. Wanneer we de kostprijs van 50 euro delen door twaalf komen we uit op een maandelijks bedrag van 4,17 euro. Vande Lanotte hoopt op deze manier minikredieten voor kredietverstrekkers minder aantrekkelijk te maken. Wanneer een verstrekker van minikredieten immers beslist om toch meer dan 4,17 euro kosten in rekening te brengen zal deze moeten voldoen aan de wetgeving op het consumentenkrediet en daar zijn strenge voorwaarden aan verbonden.