Minikrediet met woekerrente onder vuur in België

Standaard

In België heeft Federaal minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte een wet klaar die er voor moet zorgen dat het niet langer mogelijk wordt om minikredieten te verstrekken tegen een zogenaamde woekerrente. Door een achterpoortje in de wetgeving was het tot dusver mogelijk om een mini krediet af te sluiten voor een bedrag tussen bijvoorbeeld 50 en 200 euro terwijl daar een kostprijs tot 49,9 euro voor aangerekend kon worden. Men wil deze kostprijs nu onder de term woekerrente laten vallen waardoor deze in strijd is met de wetgeving.

Vande Lanotte wil met de nieuwe wet de kostprijs van minikredieten beperken tot een bedrag van 4,17 euro per maand. Dit bedrag werd bekomen door de huidige maximale kostprijs van 50 euro niet langer maand per maand, maar wel per jaar te bekijken. Wanneer we de kostprijs van 50 euro delen door twaalf komen we uit op een maandelijks bedrag van 4,17 euro. Vande Lanotte hoopt op deze manier minikredieten voor kredietverstrekkers minder aantrekkelijk te maken. Wanneer een verstrekker van minikredieten immers beslist om toch meer dan 4,17 euro kosten in rekening te brengen zal deze moeten voldoen aan de wetgeving op het consumentenkrediet en daar zijn strenge voorwaarden aan verbonden.

Snel mini lening

Standaard

Het is een beetje opmerkelijk dat de meeste potentiële kredietnemers op het net om zoek gaan naar een zogenaamde snelle mini lening. Dit is vooral opmerkelijk omdat de mini lening het snelst toegekende krediet op de financiële markt is. Dit heeft vooral te maken met het feit dat het bedrag dat u leent met een mini lening laag ligt, maar ook de verschillende mogelijkheden die bestaan om een mini lening af te sluiten dragen hier hun steentje in bij. In dit artikel vertellen we u in ieder geval als mogelijke kredietnemer graag hoe u snel een mini lening kunt afsluiten.

Mini lening aanvragen

Standaard

Het aanvragen van een mini lening verschilt zoals u waarschijnlijk wel reeds kunt vermoeden in vergelijking met het aanvragen van een gewoon standaard krediet. Het is bijvoorbeeld kenmerkend voor een mini lening dat er eigenlijk bijna geen sprake is van een aanvraagperiode. In bepaalde gevallen kunt u een mini krediet ’s morgens aanvragen waarna u binnen enkele uren of zelfs minuten het geld reeds op uw rekening kunt verwachten. Een mini lening aanvragen lijkt dus op het eerste zicht zeer eenvoudig en snel te verlopen, maar toch bestaan er verschillende mogelijkheden om dit te doen. In dit artikel gaan we verder in op deze kwestie en vertellen we u graag alles over het aanvragen van een mini lening.

Mini lening zonder BKR toetsing

Standaard

Heel wat mensen krijgen in hun leven wel eens te maken met financiële problemen. Op zich kunnen financiële problemen prima opgelost worden, maar in bepaalde gevallen zijn de problemen zo groot dat ze maar moeilijk rechtgezet kunnen worden. In dergelijke gevallen moeten kredietnemers in Nederland er rekening mee houden dat ze te maken kunnen krijgen met een vervelende BKR codering. Een BKR codering is een soort van dossier die aan uw naam wordt gekoppeld en die aan financiële instellingen aangeeft dat u in het verleden reeds over een bepaalde betalingsachterstand heeft beschikt.

Dat is vooral vervelend voor mensen die er aan denken om een lening af te sluiten of die vermoeden dat ze nog een lening of krediet in de (nabije) toekomst nodig zullen hebben. Zij kunnen immers veelal niet meer bij gewone Nederlandse banken terecht en moeten uitwijken naar alternatieve mogelijkheden en kredietverstrekkers. In dit artikel behandelen we specifiek de situatie waarin kredietnemers met een BKR codering op zoek zijn naar een klein bedrag en dat bedrag het liefst willen lenen door middel van een zogenaamde mini lening.

Mini lening

Standaard

De mini lening is een kleine lening die mensen kunnen afsluiten die snel nood hebben aan een beetje extra geld. Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van een tijdelijke financiële dip waar u lang niet altijd tegen bent opgewassen. Veel mensen hebben het bijvoorbeeld vooral de laatste dagen van de maand moeilijk om rond te komen en tellen de dagen af tot op het ogenblik dat hun loon wordt gestort. Wanneer u echter onverwachts een dringende aankoop moet doen kan het gebeuren dat u helemaal niet langer kunt wachten en dan kan de mini lening u de oplossing bieden. In dit artikel vertellen we u graag wat u van de mini lening allemaal mag verwachten en vooral hoeveel kosten u op deze kredietvorm moet betalen.