Spoed lening

Standaard

Een spoed lening is een lening die mensen de mogelijkheid moet bieden om op zeer korte termijn geld te lenen. Om deze kredietvorm is heel wat te doen, vooral omdat heel wat wat kredietnemers er vanuit gaan dat ze niet bestaat. Het is immers algemeen bekend dat alvorens een lening wordt verstrekt er steeds een uitgebreid onderzoek aan vooraf gaat. De bank of andere kredietverstrekker wil immers weten of u in staat bent om het bedrag dat u wenst te lenen terug te betalen of niet. Daarbij zal er niet alleen rekening worden gehouden met het geleende bedrag, maar ook met de intrest die wordt aangerekend. Hoewel dit natuurlijk allemaal klopt is deze werkwijze niet van toepassing bij een zogenaamde mini lening. Bij een mini lening gaat het immers slechts om een klein bedrag die wel gewoon spoedig op uw bankrekening kan worden overgemaakt.

Waarom kiezen voor een spoed lening?

Zonder al te negatief te willen klinken moeten we eigenlijk zeggen dat er slechts één goede reden is om er voor te kiezen om een spoed lening aan te gaan. Mensen die echt geen enkele euro meer bezitten en dringend bijvoorbeeld eten of drinken moeten kopen kunnen door deze kredietvorm uit de nood geholpen worden. Het feit dat u dezelfde dag nog over extra geld kunt beschikken is natuurlijk zeer aanlokkelijk en dat weten we best, maar hou er toch rekening mee dat er aan deze kredietvorm zeer zware en vooral vervelende voorwaarden verbonden zijn. Zo moet u het geld dat u met een spoed lening heeft geleend terugbetalen binnen de 30 dagen en zult u rekening moeten houden met torenhoge kosten van zomaar even 20 procent of meer. Sluit een spoed lening dan ook enkel en alleen af wanneer u echt niet anders kan.

Kenmerken van een spoed lening

Er bestaan heel wat kenmerken die we probleemloos kunnen toeschrijven aan een spoed lening. Allereerst is er natuurlijk het bedrag dat u kunt lenen. Een spoed lening wordt in de volksmond immers altijd een mini lening genoemd en dat zorgt er voor dat we meteen weten dat er slechts een klein bedrag geleend kan worden. Wettelijk gezien moet een mini lening zich steeds beperken tot een bedrag van 500 of maximum 1000 euro. Van zodra u meer wenst te lenen kunt u met andere woorden op zoek gaan naar een andere kredietvorm. Het lage bedrag dat wordt geleend zorgt er zoals eerder gezegd wel voor dat het bedrag eigenlijk nagenoeg meteen op uw rekening kan worden overgemaakt. U hoeft met andere woorden nooit lang te wachten op het geleende kapitaal en kunt nagenoeg meteen aan de slag met het geld.

Hoe snel is een spoed lening?

Goed, laat ons nu eens concreet ingaan op de duurtijd die nodig is om een spoed lening toegekend te krijgen. Wanneer we dieper ingaan op deze kwestie stellen we vast dat een spoed lening zowat altijd binnen de 24 uur wordt toegekend en uitbetaald. Wanneer u er echter voor kiest om een spoed lening per SMS door te voeren is de kans groot dat dit nog sneller kan. Sterker nog, bepaalde SMS kredieten garanderen u als kredietnemer dat u het geld binnen enkele uren of zelfs minuten op uw bankrekening ziet verschijnen.  Voor mensen die echt erg snel nood hebben aan extra geld is een spoed lening dan ook zonder enige twijfel de beste oplossing.