Mini lening zonder BKR toetsing

Standaard

Heel wat mensen krijgen in hun leven wel eens te maken met financiële problemen. Op zich kunnen financiële problemen prima opgelost worden, maar in bepaalde gevallen zijn de problemen zo groot dat ze maar moeilijk rechtgezet kunnen worden. In dergelijke gevallen moeten kredietnemers in Nederland er rekening mee houden dat ze te maken kunnen krijgen met een vervelende BKR codering. Een BKR codering is een soort van dossier die aan uw naam wordt gekoppeld en die aan financiële instellingen aangeeft dat u in het verleden reeds over een bepaalde betalingsachterstand heeft beschikt.

Dat is vooral vervelend voor mensen die er aan denken om een lening af te sluiten of die vermoeden dat ze nog een lening of krediet in de (nabije) toekomst nodig zullen hebben. Zij kunnen immers veelal niet meer bij gewone Nederlandse banken terecht en moeten uitwijken naar alternatieve mogelijkheden en kredietverstrekkers. In dit artikel behandelen we specifiek de situatie waarin kredietnemers met een BKR codering op zoek zijn naar een klein bedrag en dat bedrag het liefst willen lenen door middel van een zogenaamde mini lening.

Hoeveel geld kan ik lenen met een mini lening?

Allereerst moet er gezegd worden dat een mini lening het zoals de naam reeds doet vermoeden alleen mogelijk om een klein bedrag te lenen. Met andere woorden, u zult van een mini lening nooit moeten verwachten dat er u enkele duizenden of zelfs tienduizenden euro’s mee kunt lenen, want dat is niet het geval. Wat wel mogelijk is, is een bedrag lenen van 500 tot maximum 1000 euro. Deze beperking zorgt er natuurlijk voor dat deze kredietvorm uitsluitend in bepaalde situaties interessant is, maar anderzijds zorgt het er eveneens voor dat er geen zogenaamde BKR toetsing op wordt uitgevoerd. Wettelijk gezien zijn banken en financiële instellingen immers slechts verplicht om een dergelijke toetsing uit te voeren wanneer ze zijn aangesloten bij het BKR en wanneer ze een krediet verstrekken voor een bedrag van meer dan 1000 euro. Tot die grens kan er dus probleemloos worden geleend zonder BKR toetsing.

Nadelen van het ontbreken van een BKR toetsing?

De vraag die de meeste kredietnemers van een mini lening zich bijgevolg meteen zullen stellen is natuurlijk of het feit dat er geen BKR toetsing op een mini lening wordt uitgevoerd al dan niet nadelen met zich meebrengt. Op zich brengt het ontbreken van een BKR toetsing geen nadelen met zich mee. U dient er eigenlijk alleen aandachtig voor te zijn dat het ontbreken van een BKR toetsing niet wil zeggen dat de kredietverstrekker geen onderzoek zal doen naar uw financiële mogelijkheden. Voor een mini lening gebeurt dit minder vaak omdat het slechts een beperkt bedrag betreft, maar wanneer u meer wenst te lenen kan het zomaar gebeuren dat het kredietbedrag niet wordt toegekend tenzij u kunt aantonen over voldoende geld te beschikken om de lening af te betalen.

Conclusie

Goed, na het lezen van dit artikel weet u dus dat er geen BKR toetsing wordt uitgevoerd vooral een mini lening wordt toegekend. Dat is interessant voor mensen die over een BKR codering beschikken, maar mag geen reden zijn om zomaar doelloos een krediet aan te gaan. Een mini lening is en blijft (hoe klein ook) nog steeds een krediet en dat wil zeggen dat u deze enkel en alleen zou moeten afsluiten wanneer u echt over geen andere mogelijkheid beschikt. Dit geldt zeker in het geval van de mini lening.

Leave a Reply