Mini lening aanvragen

Standaard

Het aanvragen van een mini lening verschilt zoals u waarschijnlijk wel reeds kunt vermoeden in vergelijking met het aanvragen van een gewoon standaard krediet. Het is bijvoorbeeld kenmerkend voor een mini lening dat er eigenlijk bijna geen sprake is van een aanvraagperiode. In bepaalde gevallen kunt u een mini krediet ’s morgens aanvragen waarna u binnen enkele uren of zelfs minuten het geld reeds op uw rekening kunt verwachten. Een mini lening aanvragen lijkt dus op het eerste zicht zeer eenvoudig en snel te verlopen, maar toch bestaan er verschillende mogelijkheden om dit te doen. In dit artikel gaan we verder in op deze kwestie en vertellen we u graag alles over het aanvragen van een mini lening.

Wat heb ik nodig om een mini lening aan te vragen? 

Laat ons eerst even kijken naar wat u precies nodig heeft om een mini lening aan te vragen. Allereerst is er natuurlijk het bedrag dat u denkt nodig te hebben. Wat het bedrag betreft moet u er bij een mini lening rekening mee houden dat deze wordt beperkt tot 500 of 1000 euro afhankelijk van de kredietverstrekker van uw keuze. In tegenstelling tot bij andere kredieten moet u bij een mini lening niet nadenken over de looptijd. Een standaard mini lening wordt immers steeds verstrekt voor een periode van 30 dagen. U zult als kredietnemer met andere woorden verplicht zijn om zowel het geleende bedrag als de opstartkost binnen de 30 dagen terug te betalen aan de kredietverstrekker. Doet u dit niet, dan kunt u steevast een hoge financiële boete verwachten.

Hoelang duurt het om een mini lening aan te vragen? 

Zoals in de inleiding aangehaald kan het toegekend krijgen van een mini lening erg snel gaan. Hoe snel is echter afhankelijk van de mogelijkheid waarvoor u kiest. Het is mogelijk om een mini lening op de traditionele manier of via het internet af te sluiten, maar u kunt er ook voor kiezen om deze per SMS aan te vragen. Over het algemeen is de verwerkingstijd van een SMS krediet het kortst omdat daar alles automatisch verloopt. Niet zelden kunt u bij een SMS krediet dan ook reeds binnen enkele uren of soms zelfs minuten rekenen op uw kredietbedrag. Interessant niet? Kiest u er voor om op een andere manier een gewone mini lening aan te vragen, dan houdt u best rekening met een verwerkingsperiode van zo’n 24 uur tenzij anders aangegeven.

Geen financiële waarborg, geen BKR codering

Gezien het feit dat het bij een mini lening steeds om een klein bedrag gaat is de bank of andere financiële instelling niet verplicht om een BKR toetsing uit te voeren. Daarnaast wordt er doorgaans ook geen financiële waarborg gevraagd net omwille van het feit dat er met het krediet eigenlijk maar weinig fout kan gaan. Gaat het toch fout, dan blijft de schade voor de kredietverstrekker hoe dan ook beperkt en is het vooral de kredietnemer die zal worden opgezadeld met allerhande hoge extra kosten.  Hoe dan ook zorgt dit er voor dat ook mensen die beschikken over een BKR codering probleemloos in staat zijn om een mini lening aan te vragen. Zelfs wie eigenlijk over zo goed als geen financiële mogelijkheden beschikt is in principe in staat om een mini lening aan te vragen. Let wel, het feit dat het kan wil niet zeggen dat het ook interessant is. Een mini lening zou hoe dan ook alleen maar afgesloten mogen worden wanneer u over geen andere mogelijkheid beschikt, want hoe we het ook draaien of keren, een mini lening is een behoorlijk duur krediet.