Mini krediet

Standaard

Een mini krediet is een kredietvorm die ieder jaar opnieuw een beetje populairder wordt. Meer dan waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat meer en meer gezinnen het moeilijk hebben om rond te komen. De inflatie is bijzonder hoog en ons spaargeld brengt nauwelijks nog iets op. Daarnaast zitten veel mensen zonder werk en is er niet meteen beterschap in zicht. Veel mensen proberen dit op te vangen door een grote lening zoals een persoonlijke lening of een doorlopend krediet aan te vragen, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk. Wie niet over de mogelijkheid beschikt om een gewone lening af te sluiten kan er nog steeds voor kiezen om een mini krediet af te sluiten. In dit artikel vertellen we u graag meer over deze steeds populairder wordende kredietvorm.

300 euro lenen

Standaard

300 euro, op het eerste zicht klinkt 300 euro niet veel geld, maar er zijn wel degelijk mensen die op het einde van de maand een dergelijk bedrag tekort hebben om rond te kunnen komen. Die mensen gaan dan ook vaak op zoek naar een mogelijkheid om 300 euro te kunnen lenen. Meer hebben ze niet nodig waardoor het afsluiten van een persoonlijke lening op het eerste zicht een beetje overbodig lijkt, dus gaan ze maar op zoek naar een kleine financiering onder de vorm van bijvoorbeeld het mini krediet. Een mini lening is op dat vlak een beetje een vervelende en gevaarlijke lening. Hoewel deze u inderdaad zal voorzien van 300 euro moet u er een aanzienlijk aantal kosten op betalen en ook daar moet u zeker en vast rekening mee houden. We gaan er in dit artikel graag verder voor u op in.

Minilening aanvragen

Standaard

Een minilening is een lening die veel mensen op een bepaald ogenblik nodig kunnen hebben, maar de vraag die velen zich ook stellen is hoe u een dergelijke lening nu moet aanvragen. Een minilening aanvragen verloopt natuurlijk op een iets andere manier dan het aanvragen van een “gewone” lening. Het eerste waar u bijvoorbeeld rekening mee moet houden bij het aanvragen van een minilening is dat dit niet kan bij een gewone bank. U zult voor het aanvragen van een minilening dan ook steeds een beroep moeten doen op een alternatieve kredietverstrekker. Dit zijn financiële kantoren die zich veelal specifiek richten op het aanbieden van alternatieve kredietvormen waaronder dus ook de zogenaamde minilening. In dit artikel geven we u in ieder geval graag alle informatie die u nodig heeft om een minilening aan te vragen.

Snelle lening

Standaard

Het mag dan tegenwoordig op verschillende manieren mogelijk zijn om een lening af te sluiten, we moeten er jammer genoeg altijd rekening mee houden dat het enige tijd duurt vooraleer een bepaald bedrag wordt toegekend. Dit is voor veel mensen echter een probleem. Zij gaan net op zoek naar een lening omdat ze snel over extra geld moeten beschikken. Een zogenaamde snelle lening zou voor die mensen een oplossing kunnen bieden, maar ook dat is niet altijd het geval. Een snelle lening mag dan immers wel erg snel toegekend worden, het bedrag dat u er mee kunt lenen is vaak alles behalve toereikend. Het is immers niet omdat het een snelle lening betreft dat u daarom ook automatisch grote bedragen kunt lenen. We gaan er in dit artikel graag verder voor u op in.

SMS lening

Standaard

Een SMS lening is een lening die zoals u waarschijnlijk wel reeds kon vermoeden wordt afgesloten via SMS. Op zich is dit natuurlijk vreemd, vooral omdat er normaal heel wat komt kijken bij het afsluiten van een lening, maar anderzijds is het zo dat er heel wat beperkingen zijn verbonden aan een SMS lening. Het zijn net deze beperkingen die er voor zorgen dat u over de mogelijkheid beschikt om een SMS lening zo eenvoudig af te sluiten. Op zich is de SMS lening waarschijnlijk voor heel wat mensen onder ons interessant, alleen is het erg belangrijk om niet alleen stil te staan bij de voordelen, maar ook rekening te houden met de nadelen. Een SMS lening is immers een financiering die lang niet voor iedereen geschikt is.

50 euro lenen

Standaard

50 euro, het is voor veel mensen een klein bedrag, maar voor anderen maakt het een wereld van verschil. Op zich klopt het natuurlijk dat 50 euro alles behalve een groot bedrag is. Als we kijken naar wat we vandaag de dag met een dergelijk bedrag kunnen aankopen dan merken we op dat, dat niet bijzonder veel is. Anderzijds maakt 50 euro het wel mogelijk om heel wat eten en drinken mee te kopen wat nog steeds de belangrijkste basisbehoeften van mensen  zijn. De economische crisis waarin de wereld verkeerd heeft er dan ook niet zo verrassend voor gezorgd dat steeds meer mensen op zoek moeten naar een mogelijkheid om zelfs de kleinste bedragen (in dit geval dus 50 euro) te lenen. Waarschijnlijk denkt u net als zoveel andere mensen dat dit helemaal niet mogelijk is, maar na afloop van dit artikel zult u merken dat er wel degelijk mogelijkheden bestaan om een bedrag van 50 euro te lenen.

Spoed lening

Standaard

Een spoed lening is een lening die mensen de mogelijkheid moet bieden om op zeer korte termijn geld te lenen. Om deze kredietvorm is heel wat te doen, vooral omdat heel wat wat kredietnemers er vanuit gaan dat ze niet bestaat. Het is immers algemeen bekend dat alvorens een lening wordt verstrekt er steeds een uitgebreid onderzoek aan vooraf gaat. De bank of andere kredietverstrekker wil immers weten of u in staat bent om het bedrag dat u wenst te lenen terug te betalen of niet. Daarbij zal er niet alleen rekening worden gehouden met het geleende bedrag, maar ook met de intrest die wordt aangerekend. Hoewel dit natuurlijk allemaal klopt is deze werkwijze niet van toepassing bij een zogenaamde mini lening. Bij een mini lening gaat het immers slechts om een klein bedrag die wel gewoon spoedig op uw bankrekening kan worden overgemaakt.

Mini lening aanvragen

Standaard

Het aanvragen van een mini lening verschilt zoals u waarschijnlijk wel reeds kunt vermoeden in vergelijking met het aanvragen van een gewoon standaard krediet. Het is bijvoorbeeld kenmerkend voor een mini lening dat er eigenlijk bijna geen sprake is van een aanvraagperiode. In bepaalde gevallen kunt u een mini krediet ’s morgens aanvragen waarna u binnen enkele uren of zelfs minuten het geld reeds op uw rekening kunt verwachten. Een mini lening aanvragen lijkt dus op het eerste zicht zeer eenvoudig en snel te verlopen, maar toch bestaan er verschillende mogelijkheden om dit te doen. In dit artikel gaan we verder in op deze kwestie en vertellen we u graag alles over het aanvragen van een mini lening.

200 euro lenen

Standaard

Een lening hoeft niet altijd een groot bedrag te vertegenwoordigen. Sterker nog, verschillende onderzoeken die de laatste jaren zijn uitgevoerd hebben aan het licht gebracht dat een lening van slechts enkele honderden euro’s veel mensen uit de problemen zou kunnen helpen. Vooral mensen die het op het einde van de maand moeilijk hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen zijn geholpen met een dergelijke kleine lening. Het zal u dan ook als mogelijke kredietnemer goed doen om te horen dat het wel degelijk perfect mogelijk is om een dergelijk klein bedrag te lenen. In dit artikel stellen we u immers graag de mogelijkheid voor om een bedrag van 200 euro te lenen door middel van de bekende mini lening. Een bedrag van 200 euro lenen mag dan op het eerste zicht vrij idioot lijken, na afloop van dit artikel zult u merken dat, dat alles behalve het geval is.

Mini lening zonder BKR toetsing

Standaard

Heel wat mensen krijgen in hun leven wel eens te maken met financiële problemen. Op zich kunnen financiële problemen prima opgelost worden, maar in bepaalde gevallen zijn de problemen zo groot dat ze maar moeilijk rechtgezet kunnen worden. In dergelijke gevallen moeten kredietnemers in Nederland er rekening mee houden dat ze te maken kunnen krijgen met een vervelende BKR codering. Een BKR codering is een soort van dossier die aan uw naam wordt gekoppeld en die aan financiële instellingen aangeeft dat u in het verleden reeds over een bepaalde betalingsachterstand heeft beschikt.

Dat is vooral vervelend voor mensen die er aan denken om een lening af te sluiten of die vermoeden dat ze nog een lening of krediet in de (nabije) toekomst nodig zullen hebben. Zij kunnen immers veelal niet meer bij gewone Nederlandse banken terecht en moeten uitwijken naar alternatieve mogelijkheden en kredietverstrekkers. In dit artikel behandelen we specifiek de situatie waarin kredietnemers met een BKR codering op zoek zijn naar een klein bedrag en dat bedrag het liefst willen lenen door middel van een zogenaamde mini lening.