Kleine lening

Standaard

We leven vandaag de dag in een tijd waarin het op economisch vlak niet bepaald goed gaat. Het is dan ook niet zo vreemd dat de populariteit van de kleine lening, beter bekend als de mini lening tegenwoordig haast ongekend groot is. Steeds meer mensen zijn verplicht om een kleine lening af te sluiten, bijvoorbeeld op het einde van de maand wanneer er nog net een aantal grote facturen betaald moeten worden. De kleine lening biedt kredietnemers de mogelijkheid om tot 1000 euro te lenen. Een dergelijk bedrag klinkt op het eerste zicht natuurlijk niet zo indrukwekkend, maar het is ruim voldoende om mensen te helpen die aan het einde van de maand niet meer rondkomen. Wilt u ook graag meer weten over de mogelijkheden van een kleine lening? Lees in dat geval snel even de interessante tips die worden gegeven in dit artikel.

Kleine leningen

Standaard

Kleine leningen zijn de oplossing voor mensen die snel nood hebben aan een beetje extra geld. Sterker nog, kleine leningen zorgen er voor dat het in slechts enkele dagen of soms zelfs enkele uren tijd reeds mogelijk is om een extra bedrag op uw rekening te ontvangen. Tegenwoordig is op iedere website echter wel te lezen dat geld lenen ook altijd geld kost en hoewel er bij kleine leningen doorgaans geen intrest in rekening wordt gebracht dienen kredietnemers wel rekening te houden met een zogenaamde opstartkost. Deze kost is veelal een vast percentage van het geleende bedrag dat in één keer dient te worden betaald. In tegenstelling tot bij grote leningen is het bij kleine leningen dus niet zo dat u de intrest verspreid over ettelijke maanden of jaren betaalt. We vertellen u in dit artikel graag alles wat u moet weten over kleine leningen.

Flitsleningen

Standaard

Steeds meer mensen hebben dringend nood aan een beetje extra budget. Het is dan ook absoluut niet zo vreemd dat de zogenaamde flitsleningen in sneltempo aanzienlijk aan populariteit hebben gewonnen. Een flitslening biedt kredietnemers namelijk de interessante mogelijkheid om snel en eenvoudig een klein geldbedrag te lenen. Dat bedrag moet echter aan een aantal voorwaarden voldoen en u dient er uiteraard een bepaalde intrest op te betalen, hoewel dat eigenlijk niet helemaal klopt.

Flitsleningen zijn uiteraard gewoon zogenaamde mini leningen waarbij u geen echte intrest betaalt, maar wel een éénmalige instapkost. Flitsleningen zijn in het bijzonder interessant voor mensen die snel nood hebben aan een klein beetje extra geld en die bijvoorbeeld niet kunnen wachten tot hun loon de volgende maand wordt uitbetaald. In dit artikel vertellen we u graag alles wat u moet weten over de zogenaamde flitsleningen.

Minikrediet met woekerrente onder vuur in België

Standaard

In België heeft Federaal minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte een wet klaar die er voor moet zorgen dat het niet langer mogelijk wordt om minikredieten te verstrekken tegen een zogenaamde woekerrente. Door een achterpoortje in de wetgeving was het tot dusver mogelijk om een mini krediet af te sluiten voor een bedrag tussen bijvoorbeeld 50 en 200 euro terwijl daar een kostprijs tot 49,9 euro voor aangerekend kon worden. Men wil deze kostprijs nu onder de term woekerrente laten vallen waardoor deze in strijd is met de wetgeving.

Vande Lanotte wil met de nieuwe wet de kostprijs van minikredieten beperken tot een bedrag van 4,17 euro per maand. Dit bedrag werd bekomen door de huidige maximale kostprijs van 50 euro niet langer maand per maand, maar wel per jaar te bekijken. Wanneer we de kostprijs van 50 euro delen door twaalf komen we uit op een maandelijks bedrag van 4,17 euro. Vande Lanotte hoopt op deze manier minikredieten voor kredietverstrekkers minder aantrekkelijk te maken. Wanneer een verstrekker van minikredieten immers beslist om toch meer dan 4,17 euro kosten in rekening te brengen zal deze moeten voldoen aan de wetgeving op het consumentenkrediet en daar zijn strenge voorwaarden aan verbonden.

Snel mini lening

Standaard

Het is een beetje opmerkelijk dat de meeste potentiële kredietnemers op het net om zoek gaan naar een zogenaamde snelle mini lening. Dit is vooral opmerkelijk omdat de mini lening het snelst toegekende krediet op de financiële markt is. Dit heeft vooral te maken met het feit dat het bedrag dat u leent met een mini lening laag ligt, maar ook de verschillende mogelijkheden die bestaan om een mini lening af te sluiten dragen hier hun steentje in bij. In dit artikel vertellen we u in ieder geval als mogelijke kredietnemer graag hoe u snel een mini lening kunt afsluiten.

Klein bedrag lenen

Standaard

Vroeger werd er wel eens gezegd dat geld lenen iets was voor arme mensen. Wie geld moest lenen had immers niet voldoende eigen geld om mee rond te komen. Tegenwoordig is dit gelukkig niet langer het geval. Mensen lenen voor van alles en nog wat en ook het bedrag waarvoor wordt geleend ligt tegenwoordig gemiddeld veel lager dan vroeger. Dat heeft natuurlijk deels te maken met het feit dat er in de loop der jaren nieuwe kredieten op de markt zijn verschenen die het mogelijk maakten om niet alleen sneller, maar ook kleiner te gaan lenen. De tijd dat u verplicht was om voor enkele tienduizenden euro’s te lenen ligt gelukkig voorgoed achter ons. Tegenwoordig wordt opgemerkt dat steeds meer mensen er voor kiezen om een klein bedrag te lenen. Zij hebben het vaak moeilijk om op het einde van de maand rond te komen en dan kan een klein bedrag extra op uw rekening natuurlijk het verschil maken. In dit artikel vertellen we u graag hoe u een klein bedrag kunt lenen.

Snel geld lenen

Standaard

Alles in de wereld gaat vandaag veel sneller dan vroeger het geval was. Zaken worden sneller afgehandeld, mensen moeten door de komst van het internet sneller de beschikking hebben over informatie, etc. Alles gaat veel sneller en dus moet er ook sneller ingegrepen kunnen worden op financieel vlak. Wanneer u interesse heeft om in te stappen in een bepaalde belegging of u wenst deel uit te maken van een (nieuw) bedrijf, dan is het vaak van het grootste belang dat u meteen geld voor handen heeft. Is dat niet het geval, dan mist u vaak de boot en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Helaas heeft niet iedereen onder zijn of haar matras een kous verstopt met veel geld en kan het dus al eens noodzakelijk zijn om snel geld te lenen. Snel geld lenen is zeker mogelijk, alleen is alles natuurlijk afhankelijk van het bedrag dat u wenst te lenen. We gaan er in dit artikel graag verder voor u op in.

Microkrediet

Standaard

Een microkrediet zal de meeste van onze bezoekers waarschijnlijk niet bekend in de oren klinken. Op zich is dat wel een beetje normaal, deze benaming wordt niet zo vaak gebruikt, maar eigenlijk is een microkrediet niets anders dan de gewone en wel bekende mini lening. Het is met een microkrediet net als met een mini lening dus met andere woorden perfect mogelijk om snel een klein beetje geld te lenen. Voor mensen die nood hebben aan een beetje extra geld is deze kredietvorm dan ook zeer geschikt. Een microkrediet wordt aanzien als één van de eenvoudigst af te sluiten kredietvormen op de markt, vooral omdat het bedrag dat er mee geleend kan worden zo beperkt is. Wenst u graag meer te weten over het microkrediet? Lees dan  snel dit artikel.

750 euro lenen

Standaard

Steeds meer mensen gaan op zoek naar een mogelijkheid om 750 euro te lenen. 750 euro is natuurlijk een aardig bedrag, maar is lang niet voldoende om een echte lening voor af te sluiten. Traditionele kredieten zoals een persoonlijke lening en een doorlopend krediet worden immers doorgaans pas afgesloten voor enkele duizenden euro’s. Het spreekt echter voor zich dat dit niet interessant is voor iemand die slechts genoeg heeft met een klein bedrag van amper 750 euro. Aan de andere kant is het ook belangrijk om er rekening mee te houden hoe vaak u een mini lening van 750 euro gaat aanvragen. Gebeurt dit vaak, dan kan het immers wel degelijk interessanter zijn om te kiezen voor bijvoorbeeld een persoonlijke lening. In dat geval liggen de kosten immers op termijn veel minder hoog. Denk dus niet automatisch dat een mini lening voor kleine bedragen automatisch interessanter is, want dat is lang niet altijd het geval. In dit artikel geven we u graag meer informatie m.b.t. het lenen van een bedrag van 750 euro.

Nu geld nodig

Standaard

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat mensen nu geld nodig hebben. Wanneer u bijvoorbeeld na enkele grote aankopen de laatste dagen van de maand weinig geld over heeft is de kans groot dat u meteen nood zult hebben aan wat extra geld. Het is echter niet altijd even vanzelfsprekend om dat geld meteen op uw rekening te hebben staan. Er zijn verschillende manieren waarop u meteen geld kunt ontvangen. Eén van die mogelijkheden is het afsluiten van een zogenaamde mini lening. Een mini lening is immers een kredietvorm waarmee u binnen de 24 uur geld kunt ontvangen. Geen lange aanvraagperiode en geen strikte voorwaarden dus. Een mini lening biedt iedereen de mogelijkheid om snel een klein geldbedrag te lenen waardoor u, uzelf snel en geheel zelf uit de problemen kunt helpen zonder daarvoor een beroep te moeten doen op derden. We vertellen u er in dit artikel graag meer over.