50 euro lenen

Standaard

50 euro, het is voor veel mensen een klein bedrag, maar voor anderen maakt het een wereld van verschil. Op zich klopt het natuurlijk dat 50 euro alles behalve een groot bedrag is. Als we kijken naar wat we vandaag de dag met een dergelijk bedrag kunnen aankopen dan merken we op dat, dat niet bijzonder veel is. Anderzijds maakt 50 euro het wel mogelijk om heel wat eten en drinken mee te kopen wat nog steeds de belangrijkste basisbehoeften van mensen  zijn. De economische crisis waarin de wereld verkeerd heeft er dan ook niet zo verrassend voor gezorgd dat steeds meer mensen op zoek moeten naar een mogelijkheid om zelfs de kleinste bedragen (in dit geval dus 50 euro) te lenen. Waarschijnlijk denkt u net als zoveel andere mensen dat dit helemaal niet mogelijk is, maar na afloop van dit artikel zult u merken dat er wel degelijk mogelijkheden bestaan om een bedrag van 50 euro te lenen.

Hoe 50 euro lenen?

We laten u door middel van dit artikel eigenlijk kennismaken met één bepaalde kredietvorm, namelijk de mini lening. Vooraleer we het over deze lening gaan hebben voelen we ons echter moreel verplicht om ook andere mogelijkheden aan te kaarten. Wanneer u nood heeft aan een klein bedrag als 50 euro om de maand mee rond te komen dan bestaat de kans volgens ons immers dat iemand uit uw directe omgeving wel bereid zal zijn om u dat bedrag te geven of te lenen. In het slechtste geval kunt u nog steeds samen met die persoon in kwestie een overeenkomst voor een onderhandse lening opmaken waarin staat te lezen dat u een bedrag van 50 euro heeft geleend en dat u dat bedrag, al dan niet aangevuld met een klein beetje intrest, zult terugbetalen tegen een bepaalde datum. Op deze manier vermijdt u de hoge kosten van een mini lening en kunt u toch gewoon eten en drinken kopen voor u en uw gezin. Een andere mogelijkheid om 50 euro te “lenen” is door uw baas te vragen naar een voorschot op uw loon. Hoewel er ook in dit geval kosten aan de lening verbonden kunnen zijn, zijn deze zelden zo hoog als bij een mini lening het geval is.

50 euro lenen met een mini lening

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald kiezen de meeste mensen er voor om een klein bedrag als 50 euro te lenen door middel van een mini lening. Hoewel dit op het eerste zicht misschien moeilijk lijkt leert de ervaring ons dat 50 euro lenen met een mini lening wel degelijk mogelijk is. U moet er echter altijd rekening mee houden dat, hoe klein het bedrag dat u leent ook mag zijn, er altijd kosten verbonden zijn aan een mini lening. Zelfs al leent u slechts een bedrag van 50 euro, dan nog moet u er aan denken dat er ongeveer een kostprijs van 20 procent in rekening wordt gebracht. Specifiek voor deze lening wil dat dus zeggen dat u een bedrag van 50 euro + 10 euro = 60 euro zult moeten terugbetalen en dat binnen de termijn van 30 dagen na het afsluiten van uw kredietovereenkomst. Op het eerste zicht lijkt een kostprijs van 10 euro niet veel, maar we kunnen u garanderen dat het dat wel degelijk is, zeker gezien de looptijd van de overeenkomst en het bedrag dat u krijgt toegekend.